July 24, 2021

ถึงกับสะดุ้ง เห็นรายชื่อ ส.ส. บางคนฐานะดี เเต่เหนียวหนี้ – ไม่ยอมจ่าย หลังโดนนกแอร์ บุกทวงค่าตั๋ว 3.5 ล้าน !!

ที่รัฐสภา นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า

ทางผู้บริหาร บมจ.สายการบินนกแอร์ เข้าอวยพรวันเกิดนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ นอกจากได้หารือถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ตรัง เนื่องจากสายการบินนกแอร์บินตรง จ.ตรัง

แล้ว ยังได้หารือถึงสถานะการเงินของสายการบิน ซึ่งขณะนี้ทางสายการบินได้ยื่นเรื่องต่อศาลล้มละลายเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

นายสมบูรณ์ กล่าวว่า สายบินนกแอร์ได้ทำหนังสือมาถึงสภาฯ ลงวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อติดตามยอดค้างชำระของส.ส.และอดีตส.ส. กรณีจองตั๋วเครื่องบินแล้วไม่เดินทางช่วงระหว่างปี 55–56 จำนวน 113 ราย ยอดหนี้รวม 3,522,419.53 บาท

โดยส.ส.บางรายเป็นหนี้สูงถึง 2-3 แสนบาท ซึ่งเมื่อดูรายชื่อแล้วเป็นบุคคลที่น่าจะมีฐานะดี

เบื้องต้นนายชวน ได้หารือว่าเนื่องจากหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ส่วนบุคคล สภาฯ ไม่มีสิทธิทวงหนี้ให้กับทางบริษัท

ดังนั้น ขอให้ทางบริษัททำหนังสือทวงหนี้ไปยังส.ส.และอดีตส.ส.โดยตรง เพื่อให้มาชำระหนี้ เพราะถือเป็นความรับผิดชอบของส.ส.และอดีต ส.ส.ที่จองตั๋วเครื่องบินแล้วไม่ยอมเดินทาง