May 18, 2021

“อนุทิน” รับ เสียใจกับ การสูญเสี ย “น้าค่อม” ยัน ทุกคนทำเต็มที่เเล้ว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีดราม่าการเสียชีวิตดาราตลกชื่อดัง

น้าค่อม ชวนชื่น บางส่วนโท ษว่าเป็นเพราะการบริหารจัดการของรัฐบาล

ว่า ขอแสดงความเสี ยใจกับครอบครัว น้าค่อมด้วย และแพทย์ พยาบาล

เจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่มีใครสบายใจเมื่อมีคนไข้ หรือผู้ป่วยเสี ยเพิ่มขึ้น

แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรทุกคนไม่เสียกำลังใจ และจะพยายามทำงานกันอย่างเต็มที่

บุคลากรสาธารณสุข แพทย์ ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่สุดความสามารถ

ให้ความเป็นธรรมกับผู้ป่วยทุกคน เมื่อมีการเ สี ย แม้เราเสียใจแต่

เราจะไม่สูญเสี ยกำลังใจ และต้องเดินหน้าดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้น” นายอนุทิน กล่าว