July 24, 2021

“ชวน” เเนะให้ “นกแอร์” ให้ทำหนังสือทวงหนี้เองโดยตรง ให้ ส.ส.ชักดาบ !

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ แถลงว่า ทางผู้บริหารของ บมจ.สายการบินนกแอร์

ได้เข้าอวยพรวันเกิดนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ นอกจากได้มีการหารือถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ตรัง เนื่องจากสายการบินนกแอร์บินตรง จ.ตรังแล้ว

ยังได้หารือถึงสถานะการเงินของสายการบิน ซึ่งขณะนี้ทางสายการบินได้ยื่นศาลล้มละลายเพื่อฟื้นฟูกิจการ อย่างไรก็ตาม ทางสายบินนกแอร์ได้ทำหนังสือมาถึงสภาฯ ลงวันที่ 17 มิ.ย.2563 เพื่อติดตาม

ยอดค้างชำระของ ส.ส.และอดีต ส.ส.กรณีจองตั๋วเครื่องบินแล้วไม่เดินทางช่วงระหว่างปี 2555 – 2556 จำนวน 113 ราย ยอดหนี้รวม 3,522,419.53 บาท

โดย ส.ส.บางรายเป็นหนี้สูงถึง 2-3 แสนบาท ซึ่งเมื่อดูรายชื่อแล้วเป็นบุคคลที่น่าจะมีฐานะดี

ทั้งนี้ นายชวนได้หารือว่าเนื่องจากหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ส่วนบุคคล สภาฯ ไม่มีสิทธิทวงหนี้ให้กับทางบริษัท ดังนั้นขอให้ทางบริษัททำหนังสือทวงหนี้ไปยัง

ส.ส.และอดีต ส.ส.โดยตรงเพื่อให้มาชำระหนี้ เพราะถือเป็นความรับผิดชอบของ ส.ส.และอดีต ส.ส.ที่จองตั๋วเครื่องบินแล้วไม่ยอมเดินทาง