July 24, 2021

Month: February 2021

1 min read

วันที่ 23 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะพิจารณาหรือทดลองเล่นแอปพลิเคชัน Clubhouse หรือไม่ เพราะจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางเพิ่มการสื่อสาร อีกทั้งเมื่อช่วงดึกวันที่ 22 ก.พ. นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก็ได้เข้ามาเล่นเป็นครั้งแรก...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะทำงานสนับสนุนผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ (สสอ.) ให้สัมภาษณ์ว่า หลังฟังการอภิปรายของฝ่ายค้าน ทางวอร์รูม สสอ. ประเมินว่าฝ่ายค้านไม่ได้มีหลักฐานหรือข้อมูลใหม่ คณะวอร์รูมจึงให้คะแนนว่าสอบตก ส่วนการชี้แจงข้อเท็จจริงของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี (รมต.) สามารถชี้แจงและตอบคำถามได้ทุกคำถาม ซึ่งตรงกับผลสำรวจซูเปอร์โพล ของนายนพดล กรรณิกา ที่สำรวจความเห็นของประชาชนจำนวน...

1 min read

 เวียดนามสุดปัง!!! เว็บไซต์ vietnamnews.vn รายงานว่า ในการประชุมสมัชชาครั้งที่ 13 ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียน ฝู จ่อง (Nguyen Phu Trong) เลขาธิการพรรคและประธานาธิบดีเวียดนาม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เวียดนามมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในกลางศตวรรษที่ 21 ในปี 2025 เวียดนามต้องการที่จะเป็นประเทศกำลังพัฒนา...

1 min read

อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลาง 4 ปี (ปีงบประมาณ 2565-2568) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ กู้ขาดชดเชยขาดดุลปีละ 7 แสนล้านบาท...

1 min read

สำนักข่าว CNBC ได้สัมภาษณ์ โจเซฟ อินคัลคาเทอร์รา จาก บริษัทวิจัย HSBC Global Research เกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไหนที่จะสามารถควบคุม COVID-19 ได้และทำการแจกจ่ายวัคซีนได้อย่างราบรื่น ซึ่ง อินอัลคาเทอร์รา ตอบว่า สิงคโปร์และเวียดนามน่าจะมีแนวโน้มที่ดีมากที่สุด ทั้งสิงคโปร์และเวียดนามประสบความสำเร็จในการควบคุมโคโรนาไวรัสในปี 2020 และมีแนวโน้มที่จะรักษาสถานการณ์ไว้ได้ในปี...

1 min read

รายงานหนี้สาธารณะของประเทศไทย ณ สิ้นเดือน 31 ธ.ค. 2563 อยู่ที่ 8.13 ล้านล้านบาท หรือ 52.13% ของจีดีพี เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหนี้สาธารณะไทยอยู่ที่ 7.92 ล้านล้านบาท หรือ 50.46% ของจีดีพี ทั้งนี้ หนี้สาธารณะเดือนล่าสุดเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้านี้ถึง...

นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก แสดงความเห็นกรณี นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ แกนนำองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน ระบุว่า เห็นข่าว นพ.เหรียญทองด่าผู้พิพากษา และเรียกผู้พิพากษาด้วยลักษณะนามว่า “ตัว” เพราะเข้าใจว่ามีผู้พิพากษาบางท่านไปช่วยเหลือสนับสนุน พวกอริราชศัตรูของแผ่นดิน เมื่อนพ.เหรียญทองกล้าหมิ่นเกียรติและศักดิ์ศรีของศาลเช่นนี้ จึงต้องขอให้ประชาชนคนไทยที่มีสติปัญญา ช่วยกันทบทวนประวัติศาตร์ เพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นจริงกันอีกครั้ง ขบวนการอริราชศัตรูของแผ่นดิน...

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา...

1 min read

เย้ยแรงมาก!!! คณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย ชี้ชัด 'ประยุทธ์' ไม่เข้าใจคนจน ขนาดแจกเงินยังโดนด่า ชี้-ยิ่งบริหาร คนจนยิ่งเพิ่ม แนะ-ปรับวิธีการ 'คนละครึ่ง-เราชนะ' ก่อนที่จะเกิดหายนะ โดยเรื่องนี้ ตรีชฎา ศรีธาดา คณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง โครงการคนละครึ่งรอบเก็บตกและโครงการเราชนะ ปล่อยให้คนแย่งกันลงทะเบียน สภาพไม่ต่างจากการรับแจกทาน โครงการคนละครึ่งเฟสสองรอบเพิ่มเติมเปิดให้ลงทะเบียนวันที่...

พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน ของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน ของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ใจความสำคัญ...